นอกเหนือจากสินค้าทนความร้อนและฉนวนประหยัดพลังงาน ZAVE แล้ว ทาง นิวเทค อินซูเลชั่น ยังมีบริการให้การวิเคราะห์การใช้พลังงานทั้งก่อนและหลังการหุ้มฉนวน เพื่อให้ทางผู้ใช้ได้นำไปเป็นข้อมูลเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจในการทำโครงการอนุรักษ์พลังงาน อุตสาหกรรมที่เหมาะสำหรับรับบริการด้านวิเคราะห์การประหยัดพลังงานได้แก่

energy-saving-analysis01

1. อุตสาหกรรมยานยนต์
สำหรับโรงงงานที่มีเครื่องอบยาง (molding machines) เพื่อสินค้าประเภท ยางรถยนต์ ยางรถฟอล์คลิฟท์ ยางซิลิโคน SMT และ ยางซิลิโคนคีย์แพด จะมีการสูญเสียความร้อนจากเครื่องอบยาง คิดเป็นค่าไฟฟ้าหลักแสนบาทต่อเดือน การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ช่วยให้วางแผนการทำโครงการอนุรักษ์พลังงาน เริ่มต้นได้ตรงจุดและประหยัดค่าใช้จ่าย ในการลองผิดลองถูก ไปได้มาก

2. อุตสาหกรรมพลาสติคและเคมีภัณฑ์
โรงงานที่มีเครื่องฉีดพลาสติค(plastic injection machines) หรือเครื่องอัดพลาสติคเส้น (plastic extruding machines) มักประสบปัญหาการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า จากการที่ฮีทเตอร์ของเครื่องจักรเหล่านี้ต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลา การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น จะทำให้ท่านทราบว่าหากมีการหุ้มฉนวน ท่านจะสามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าให้กับหน่วยงานหรือบริษัท เป็นจำนวนเงินประมาณเท่าไร

3. อุตสาหกรรมโรงหลอมและหล่อโลหะ
โรงงานอลูมิเนียม ทองแดงและโลหะ จะมีเตาหลอมทั้งแบบใช้ก๊าซและไฟฟ้าที่ไม่มีฉนวนหุ้มหรือมี แต่ฉนวนเริ่มเสื่อมคุณภาพหรือหมดอายุการใช้งานแล้ว ก็จะมีความต้องการพลังงานในการทำความร้อนมากกว่าปกติ ทางนิวเทค อินซูเลชั่น มีเครื่องมือและวิธีการคำนวณที่จะทำให้ท่านทราบว่า มูลค่าการประหยัดหรือพลังงานที่ใช้จะลดลงเป็นจำนวนกี่หน่วย เมื่อเทียบกับก่อนและหลังหุ้มฉนวน ZAVE

4. อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์และเซมิคอนดัคเตอร์
เตาอบชิ้นงานรวมทั้งเครื่อง reflow และ wave soldering (solder bath) เมื่อทำการวัดอุณหภูมิผิวที่เครื่องหรือฝาเครื่องจะมีอุณหภูมิสูงกว่า 80C และยิ่งเป็นเครื่องที่อยู่ในห้องปรับอากาศ ก็จะทำให้สิ้นเปลืองค่าไฟฟ้ามากขึ้น ทางเราให้บริการวิเคราะห์ค่าพลังงานที่สูญเสียไปในขณะใช้งานของเครื่องจักรเหล่านี้ และจุดคุ้มทุนของทางลูกค้า หากต้องการติดตั้งฉนวนประหยัดพลังงาน ZAVE

5. อุตสาหกรรมอื่นๆ
ไม่ว่าท่านจะอยู่ในอุตสาหกรรมใด หากท่านกำลังประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน หรือความร้อนแผ่จากกระบวนการผลิตของท่าน และต้องการแก้ปัญหาเหล่านี้ แต่ไม่รู้จะเริ่มจากจุดไหน อย่างไร ใช้ระเบียบหรือทฤษฎีใดในการเก็บข้อมูลและประเมินผล สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการวิเคราะห์พลังงานได้ที่ฝ่ายขายของ NTI

energy-saving-analysis02