ฉนวนหน่วงการลามไฟเป็นฉนวนที่จำเป็นสำหรับระบบงาน PFP (Passive Fire Protection)ฉนวนจะทำหน้าที่ในการหน่วงเวลาให้อุปกรณ์ภายในฉนวน ทำงานได้ตามปกติในช่วงระยะเวลาสั้นๆที่ได้ถูกออกแบบไว้เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ฉนวนหน่วงการลามไฟแบบถอดและใส่ได้เองโดยผู้ใช้หน้างาน มีข้อดีดังนี้

fire-retardant-design-01

  • ป้องกันไฟและความร้อนจากอัคคีภัยให้กับอุปกรณ์ภายใน ได้ตามระยะเวลาที่ออกแบบ
  • ฉนวนทนต่อแสงยูวีและสารเคมีต่างๆได้ดี ยกเว้นสารเคมีที่มีการกัดกร่อนสูงมากๆ
  • ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการทำฉนวนแบบ intumescent coating หรือคอนกรีตทนไฟ
  • ออกแบบและตัดเย็บเข้ารูปอุปกรณ์ที่ต้องการหุ้มทำให้มีความสวยงาม
  • ทำการซ่อมบำรุงได้โดยสะดวก เพราะสามารถถอดและใส่กลับเข้าไปได้ โดยไม่ต้องการเครื่องมือพิเศษ

fire-retardant-design-02