นอกจากฉนวนทนความร้อนและฉนวนประหยัดพลังงานแล้ว นิวเทค อินซูเลชั่น ยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้ทำสีเตาอบหรือเครื่องจักรที่ได้เปลี่ยนฉนวนทนความร้อนไปแล้วด้วย ทำให้เรามีประสบการณ์และบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านงานสีของเครื่องจักรและเตาอบ

machine-painting-service-01

  • ทำสีใหม่บนเครื่องจักรเก่าและใหม่ ทั้งสีทนความร้อนและสีธรรมดา
  • เลือกใช้สีที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี น้ำมันและความชื้น
  • รับพ่นสีบนชิ้นงานทั่วไปตามความต้องการของลูกค้า ทั้งสีน้ำมัน สีอีพ็อคซี่ สีอครีลิค และสีอื่นๆ
  • รับทำความสะอาดเครื่องจักรทุกประเภท พร้อมทำสีใหม่ตามงบประมาณของลูกค้า

รับทำสีพิเศษที่พ่นบนเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหารและยา

machine-painting-service-02