บริษัท นิวเทค อินซูเลชั่น จำกัด มีบริการวิเคราะห์ ออกแบบพร้อมติดตั้งฉนวนลดเสียงดัง ที่เกิดจากเครื่องจักรหรือกระบวนการผลิต ดังตัวอย่างต่อไปนี้

sound-diminution-consultancy-01

  • เสียงดังจากเตาหลอมโลหะ (electric arc furnace)
  • เสียงดังจากพัดลมอุตสาหกรรม (blower)
  • เสียงดังจากเครื่องย่อยชิ้นส่วนพลาสติค (recycling machine)
  • เสียงดังจากเครื่องอัดลม (air-pressured machine)
  • เสียงดังจากเครื่องยนต์ เช่น gas engineหรือ fire pump
  • เสียงดังจากห้องเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า (generator room)
  • เสียงดังจากเครื่องอัดเส้นพลาสติค (extruding machine)

หากท่านกำลังประสบปัญหาเรื่องมลภาวะทางเสียงในโรงงาน ซึ่งส่งผลกระทบกับพนักงานหรือชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง ทีมงานบริการเทคนิคของทาง นิวเทค อินซูเลชั่น มีผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงและเครื่องมือ ที่จะทำการวิเคราะห์และศึกษาแนวทางการลดเสียงให้อยู่ในค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด พร้อมประเมินค่าใช้จ่ายในการทำโครงการลดเสียงให้โรงงานท่านได้อย่างมีประสิทธิผลและคุ้มค่าในการลงทุน มลภาวะทางเสียงจะไม่สร้างปัญหาให้กับโรงงานท่านอีกต่อไป ด้วยฉนวนลดเสียงดังและการออกแบบของทาง นิวเทค อินซูเลชั่น

sound-diminution-consultancy-02