วิธีเลือกฉนวนกันความร้อนสำหรับเครื่องจักร

ปัจจุบันลูกค้าหรือโรงงานต่างๆที่ต้องการหุ้มฉนวนกันความร้อนสำหรับเครื่องจักรในโรงงานเพื่อการประหยัดค่าพลังงาน เช่น เครื่องฉีดพลาสติค เครื่องอบชิ้นงาน เครื่องทำความร้อน มีทางเลือกในการใช้ฉนวนกันความร้อนที่ค่อนข้างจำกัด เนื่องจากยังไม่ทราบรายละเอียดของวัสดุและฉนวนที่นำมาตัดเย็บเป็นฉนวนกันความร้อนแบบถอดได้ ว่าแต่ละชนิดมีข้อดีและข้อจำกัด หรือความเหมาะสมในการใช้งานที่แตกต่างกันอย่างไรบ้าง

หลักเกณฑ์ในการเลือกฉนวนกันความร้อนหรือฉนวนประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องจักร

 • ต้องตัดเย็บจากวัสดุกันความร้อนที่ไม่มีส่วนประกอบของแร่ใยหิน (asbestos)
 • ฉนวนกันความร้อนควรมีความหนาแน่นขั้นต่ำ 160K และมีความบริสุทธิ์ที่ร้อยละ 98
 • สัมประสิทธิ์ต้านทานความร้อนของฉนวนโดยเฉลี่ยควรอยู่ที่ 0.078 Wmk at 300 C
 • ผ้าและฉนวนทนความร้อนต้องทนต่ออุณหภูมิผิวต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 150% ของอุณหภูมิผิวที่ใช้งานจริง เช่นที่ผิวชิ้นงานมีค่า 300C ฉนวนต้องทนอุณหภูมิต่อเนื่องได้อย่างต่ำ 450C
 • วัสดุที่นำมาตัดเย็บเป็นฉนวนทนความร้อนหรือฉนวนประหยัดพลังงาน ควรมี data sheets, หรือ MSDS ที่ออกให้หรือรับรองโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ
 • ต้องเป็นระบบหรือรูปแบบที่ถอดใส่ได้สะดวก โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ
 • สามารถถอดและใส่หรือใช้ซ้ำได้หลายครั้ง คุ้มค่ากับการลงทุน
 • มี ROI หรือจุดคุ้มทุนที่สามารถคำนวณหรือวัดผลได้จริง อย่างสมเหตุสมผล

เหตุผลที่ลูกค้าส่วนใหญ่ไว้วางใจฉนวนกันความร้อนจากทาง NTI

 • มีตราสินค้าที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศอย่าง ZAVE™, HEATAWAY™, FIREBLOK™
 • เป็นผู้บุกเบิกและเชี่ยวชาญด้านการออกแบบติดตั้งฉนวนกันความร้อนแบบถอดได้หรือฉนวนประหยัดพลังงาน เป็นรายแรกๆในเมืองไทย ที่ใช้วัสดุกันความร้อนจาก HKO Germany
 • เป็นผู้นำกล้อง thermal image มาใช้ร่วมกับโปรแกรมในการวิเคราะห์ผลการประหยัดพลังงาน โดยออกเป็นรายงานก่อนและหลังการติดตั้งฉนวนให้ลูกค้า ทำให้การวัดผลมีความเที่ยงตรงสูง
 • มีการรับประกันคุณภาพฉนวนกันความร้อนที่มีเงื่อนไขชัดเจน เป็นระยะเวลา 6-24 เดือน
 • ออกแบบและตัดเย็บฉนวนกันความร้อน โดยคำนึงถึงการใช้งานจริงของลูกค้าเป็นหลัก ทำให้ฉนวนกันความร้อนแบบถอดได้แก้ปัญหาหน้างานได้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้

ประเภทอุตสาหกรรม

เครื่องจักร

จุดคุ้มทุน

อายุฉนวนกันความร้อน

อาหารและเครื่องดื่ม

เครื่องฉีดพลาสติค

4-8 เดือน

3-4 ปี

ยานยนต์

เครื่องฉีดพลาสติค

4-8 เดือน

3-4 ปี

อิเล็คทรอนิคส์

เตาอบชิ้นงาน (Reflow)

12-15 เดือน

5-6 ปี

โรงหล่อ

เตาหลอม

6-8 เดือน

3-4 ปี

เหล็กรูปพรรณ

วาล์ว

5-6 เดือน

3 ปี

อุปกรณ์กีฬา

โมลด์อบยาง

6-8 เดือน

3 ปี

ปิโตรเคมี

เทอร์ไบน์

5-6 เดือน

3 ปี

ปูนซีเมนต์

เครื่องบดปูน

8-10 เดือน

2 ปี

เครื่องนุ่งห่ม

เตาไอน้ำอบด้าย

6-8 เดือน

2-3 ปี


หมายเหตุ

 1. จุดคุ้มทุนขึ้นอยู่กับสภาพ เงื่อนไขการทำงาน และค่าพลังงานต่อหน่วยของเครื่องจักร
 2. อายุฉนวนกันความร้อนขึ้นอยู่กับความถี่ในการถอดใส่ และเงื่อนไขของสภาพแวดล้อมจริงหน้างาน