» สินค้าโดยอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมยานยนต์

อุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะผู้ผลิตยางรถยนต์หรือยางซิลิโคน SMT จะมีเครื่องอบยางที่เรียกกันว่า molding machines ที่ใช้ความร้อนจากไฟฟ้าเพื่อใช้อบชิ้นงานด้านในตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้ เครื่องอบยางเหล่านี้หากไม่มีฉนวนหุ้มภายนอกเครื่อง จะพบว่าอุณหภูมิที่ผิวเครื่องสูงถึง 130-150C โดยเฉลี่ย ความร้อนระดับนี้ที่ผิวเครื่องล้วนเป็นความร้อนสูญเสียหรือ heat loss ที่ทำให้ค่าไฟฟ้าในโรงงานท่านเพิ่มขึ้น เริ่มติดตั้งฉนวนประหยัดพลังงาน ZAVE ตั้งแต่วันนี้

อุตสาหกรรมโรงหล่อ

เตาเผาหรือเตาหลอมโลหะที่ใช้พลังงานไฟฟ้าหรือก๊าซก็ตาม ย่อมมีความร้อนที่สูญเสียออกมาตามผิวเตาตลอดเวลาที่ทำงาน โดยเฉพาะเตาหลอมที่ฉนวนเดิมเริ่มเสื่อมสภาพหรือหมดสภาพไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับการเปลี่ยน ย่อมทำให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าหรือก๊าซที่ใช้ในแต่ละปีเป็นจำนวนมหาศาล NTI มีฉนวนทั้งแบบติดตั้งถาวรและแบบถอดได้ รวมถึงผ้าม่านกันความร้อนหรือผ้าสะท้อนความร้อนหน้าเตา ไว้คอยให้บริการ ตามสภาพปัญหาหน้างานที่ท่านต้องการแก้ไข

อุตสาหกรรมซีเมนต์

โรงผลิตปูนซีเมนต์ผงมีใช้สินค้าท่อลมร้อน ถุงกรองฝุ่น ฉนวนทนความร้อนและฉนวนลดเสียงดังของทาง NTI ฉนวนทั้งแบบติดตั้งถาวรและแบบถอดได้ที่ทางเรามีให้บริการเป็นฉนวนคุณภาพมาตรฐานระดับสากลที่นำเข้าจากต่างประเทศ มีใบรับรองด้านความปลอดภัย (MSDS – Material Safety Data Sheet) และรายงานผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ (Properties-Test Report) ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ในคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าทนความร้อนจาก NTI

วงการก่อสร้าง

อุตสาหกรรมก่อสร้างกับงานเชื่อมและงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ เป็นกลุ่มลูกค้าสำหรับผ้าใบกันสะเก็ดไฟเชื่อมของทาง NTI ผ้ากันไฟสำหรับงานเชื่อม เจียร เป่าหรือตัดโลหะของทางเรามีทั้งแบบทั่วไปและแบบไม่คัน ซึ่งทั้งสองแบบปราศจากส่วนผสมของแร่ใยหินหรือเอสเบสตอส(No Asbestos) ที่มีการยืนยันแล้วว่าเป็นสารที่ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ และห้ามใช้ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ติดต่อฝ่ายขายของเราที่พร้อมให้ MSDS, test report สำหรับผ้ากันไฟ

อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์

อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์และเซมิคอนดัคเตอร์มีการผลิตที่ต้องอยู่ในห้องปรับอากาศที่ไม่เกิน 26C-28C เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการที่เตาอบหรือเครื่องอบชิ้นงานที่ให้ความร้อนสูงกว่า 90C อยู่ในห้องปรับอากาศเหล่านี้ ย่อมส่งผลให้ค่าไฟฟ้าที่เกิดจากความร้อนแผ่กลายเป็นค่าพลังงานที่ต้องสูญเสียทางอ้อม NTI เป็นเจ้าแรกในเมืองไทยที่ออกแบบฉนวน ZAVE สำหรับเครื่อง reflow และเครื่อง wave soldering machines เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าในโรงงาน

ห้องทดลอง

ห้องทดลองหรือห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุจำเป็นต้องใช้ฉนวนกันความร้อนแบบถอดได้สำหรับอุปกรณ์ในห้องทดลองบางชิ้น เพื่อควบคุมอุณหภูมิสำหรับการทดลองและป้องกันไม่ให้ความร้อนสะสมจากการทดลองส่งผลต่อระดับอุณหภูมิในห้องทดลองมากเกินไป NTI ยินดีออกแบบฉนวนและผ้าทนความร้อนแบบต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานสำหรับอุปกรณ์แต่ละประเภท ด้วยวัสดุที่ไม่ลามไฟและทนความร้อนสูงๆต่อเนื่องได้ในทุกระดับการใช้งานที่ลูกค้าต้องการ

อุตสาหกรรมทหาร

นอกจากฉนวนทนความร้อนและผ้ากันไฟที่ทาง บจก.นิวเทค อินซูเลชั่นได้ให้บริการแก่แวดวงอุตสาหกรรมของภาคเอกชนแล้ว ทางเรายังได้รับความไว้วางใจให้ทำการออกแบบและติดตั้งฉนวนทนความร้อนสำหรับท่อไอเสียเครื่องยนต์เรือ และผ้าทนความร้อนสำหรับรถถังขนาดเล็ก ให้กับทางกองทัพไทยอีกด้วย ทางเรารู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนในการผลิตสินค้าและให้บริการที่มีมาตรฐานระดับสากล ด้วยฝีมือของคนไทย สำหรับใช้ในงานป้องกันราชอาณาจักรไทย

อุตสาหกรรมเหมืองแร่

รถบรรทุกหรือรถจักรกลหนักที่ใช้งานตามเหมืองแร่ จะมีตัวถัง เครื่องยนต์และระบบท่อไอเสียที่มีน้ำหนักและความร้อนมากกว่ารถบรรทุกหรือยานพาหนะที่ใช้กันในเมืองหรือสภาพแวดล้อมทั่วไป ในขณะที่เครื่องยนต์ของรถเหมืองแร่เหลานี้กำลังทำงาน ความร้อนแผ่ที่เกิดขึ้นจากห้องเครื่องและท่อไอเสีย สร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์ต่อพ่วงข้างเคียง รวมทั้งยังอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ขับขี่ด้วย ฉนวนกันความร้อนแบบถอดได้ของ NTI แก้ปัญหาเหล่านี้ได้

โรงกลั่นก๊าซและน้ำมัน

โรงกลั่นน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติไม่ว่าจะอยู่บนฝั่งหรือนอกชายฝั่ง ล้วนมีความต้องการใช้ฉนวนกันความร้อน ฉนวนกันไฟ และผ้ากันสะเก็ดไฟสำหรับไว้ใช้งานในพื้นที่สำคัญ โดยเฉพาะฉนวนกันไฟแบบถอดได้ของทาง NTI ที่นอกจากจะถอดและใส่ได้สะดวกรวดเร็วในการซ่อมบำรุงแล้ว ยังสามารถต้านทานการลุกลามของเปลวไฟเพื่อหน่วงเวลาให้อุปกรณ์ภายในทำงานได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเมื่อมีเหตุการณ์ไฟไหม้ ท่านที่สนใจสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝายขาย

พลาสติคและเคมีภัณฑ์

กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติคและปิโตรเคมี มีกระบวนการผลิตที่เกี่ยวเนื่องกับความร้อนทุกโรงงาน โดยเฉพาะเครื่อง injection และ เครื่อง extruder ยังไม่นับรวมถึงฝุ่นและเสียงดังที่เกิดขึ้นในขณะทำงาน สินค้าและบริการของทาง นิวเทค อินซูเลชั่น สามารถช่วยให้โรงงานของท่านลดปัญหาเรื่อง ความร้อน ฝุ่น และเสียงดังลงได้จนอยู่ในระดับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ทั้งยังวัดผลภายหลังการหุ้มฉนวนประหยัดพลังงาน และคำนวณกลับมาได้ว่าประหยัดค่าไฟฟ้าได้เท่าไร

โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าหรือโรงงานที่มีการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เอง จะมีความต้องการใช้ทั้งฉนวนกันไฟและฉนวนกันความร้อนของทาง NTIโดยอาจรวมถึงสินค้าทนความร้ออื่นๆด้วย เช่น ท่อลมร้อน ( expansion joint)ถุงมือสะท้อนความร้อน ชุดฉนวนหุ้มวาล์วและท่อร้อน รวมไปถึงชุดฉนวนกันไฟสำหรับป้องกันอุปกรณ์ควบคุมทั้งหลายในกรณีที่เกิดเหตุอัคคีภัย นอกจากนี้ทางเรายังรับออกแบบและให้คำปรึกษาเรื่องวัสดุทนไฟในวัตถุประสงค์ต่างๆกันเพื่อใช้งานในโรงไฟฟ้า

อุตสาหกรรมต่อเรือ

อุตสาหกรรมต่อเรือเป็นอุตสาหกรรมที่มีใช้ทั้งผ้าใบกันสะเก็ดไฟงานเชื่อมและฉนวนกันความร้อนสำหรับท่อไอเสีย นิวเทค อินซูเลชั่น มีบริการตัดเย็บทั้งผ้ากันไฟและฉนวนหุ้มท่อไอเสียตามแบบและจำนวนที่ลูกค้าต้องการ นอกจากสินค้ากันความร้อนแบบสั่งตัดแล้ว ยังมีสินค้าทนความร้อนสำเร็จรูปอย่างเช่น ผ้าเทปใยแก้ว ผ้าเทปซิลิก้าและเชือกทนความร้อนสำเร็จรูป สำหรับให้ลูกค้านำไปพันท่อไอเสียได้เองเพื่อความสะดวก ในกรณีที่มีงานเร่งด่วนหรืองบประมาณจำกัด