fabric expansion joint
fabric expansion joint หรือเรียกกันในหลายชื่อว่า “ท่อลมร้อน” “ท่อยืด” “ผ้าพันทนความร้อน” “expansion joint” เป็นต้น ซึ่ง expansion joints นอกจากจะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยชดเชยการหนีศูนย์ของปลายท่อแต่ละด้านแล้ว expansion joints ยังมีหน้าที่ในการลดเสียงดังที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของท่อกับท่อ หรือท่อกับพัดลม (fans or blowers) อีกด้วย การนำท่อลมร้อนไปใช้งานส่วนใหญ่จะใช้กับ ลมร้อนหรือก๊าซร้อนที่มีแรงดันไม่สูงมากนัก
หลายท่านอาจจะทราบแล้วว่า expansion joints ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นแบ่งได้ 3 ประเภทคือ metal expansion joints (ผลิตจากโลหะ) rubber expansion joints (ผลิตจากยาง), และ fabric expansion joints (ผลิตจากผ้าทนความร้อน) ซึ่งอุตสาหกรรมที่มีใช้ fabric expansion joints ก็ได้แก่ โรงไฟฟ้า โรงกลั่น โรงหลอมเหล็ก โรงรีดเหล็ก โรงงานปิโตรเคมี โรงงานกระดาษ โรงงานปูนซีเมนต์ และโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ

ปัจจัยที่ใช้ในการออกแบบและเลือกใช้ fabric expansion joints หรือ ท่อลมร้อน มีดังนี้

  • อุณหภูมิของลมหรือก๊าซ (Temperature of hot air) ทางเรามีผ้าให้เลือกใช้ตั้งแต่อุณหภูมิ 100-1000 C มีหลายสีและความหนาให้เลือก อุณหภูมิที่อยู่ภายใน fabric expansion joints จะเป็นตัวกำหนดความหนาของท่อลมร้อน และรูปแบบในการผลิตว่าจำเป็นต้องวัสดุกี่ชั้น หรือต้องจำเป็นต้องใส่ฉนวนกันความร้อนเพื่อลดอุณหภูมิหรือไม่
  • อัตราการไหลหรือแรงดัน (Flow rate of hot air) เราสามารถเลือกวัสดุและผลิตให้ตรงกับเงื่อนไขการใช้งานหรือแรงดันลมที่ลูกค้ากำหนด เพราะแรงดันที่สูงทำให้เกิดแรงกระชากและแรงดึงอยู่ตลอดเวลา ทำให้ expansion joint เกิดความเครียดในตัววัสดุ เช่น fabric expansion joints ที่อยู่ติดกับพัดลมอุตสาหกรรม (industrial fans) หรือชุดแผ่นปรับแรงดันลม (dampers) จะต้องมี tensile strength ของวัสดุสูงกว่าท่อลมร้อนทั่วไป
  • ความทนทานต่อการเสียดสี (Abrasive Resistant) ลมร้อนสำหรับบางอุตสาหกรรมจะมีฝุ่นคมวิ่งอยู่ภายในด้วย ต้องเลือกผ้าทนความร้อนที่กันบาดด้วย วัสดุที่จะนำมาใช้กับงานท่อลมร้อนหรือ expansion joints ที่มีฝุ่นคมวิ่งอยู่ภายในนี้จึงต้องทนต่อการเสียดสี การบาด มิฉะนั้นแล้วจะทำให้ท่อลมร้อนรั่วและขาด หมดอายุการใช้งานในเวลาเพียงไม่กี่เดือน

เปรียบเทียบการเลือกใช้ผ้าประเภทต่างๆสำหรับงาน Fabric Expansion Joints หรือท่อลมร้อน

อุณหภูมิ (°C) วัสดุ ข้อดี การนำไปใช้งาน
40-120 Vinyl-100 Neoprene-100 ทนต่อแรงดึงได้สูง ทนต่อแสงยูวีและสภาพแวดล้อมได้ดี ท่อลมอุณหภูมิห้องทั่วไป ท่อลมร้อนแรงดันต่ำ ไม่มีฝุ่นคม
120-260 TG430/9KK-G2 Red, Gray, Blue ไม่เป็นเชื้อรา ทนต่อแสงยูวีและสารเคมีที่เป็นด่าง ท่อลมร้อนอุณหภูมิปานกลาง ท่อลมร้อนที่ต้องกันน้ำและด่าง
260-315 TG430/9KK-PTFE Gray, Black ทนต่อฝุ่นคมได้ดีมาก เหมาะกับงานที่ต้องเจอกรดและน้ำมัน ท่อลมร้อนที่มีฝุ่นคมปนอยู่ภายใน ท่อลมร้อนที่ต้องทนแรงกระชาก
315-550 G-TEC Ultra 650D non V4A ทนต่อการเสียดสีได้ดีมาก อายุการใช้งานนานกว่าผ้าใยแก้วทั่วไป ท่อลมร้อนที่มีการเสียดสี ท่อลมร้อนที่ต้องทนแรงดึงสูง
550-800 G-TEC Ultra 780 V4A reinforced ทนอุณหภูมิสูงได้ดี ทนต่อฝุ่นคมและการเสียดสีได้ดีมาก ท่อลมร้อนสำหรับฝุ่นถ่านหิน ท่อลมร้อนที่มีขี้เถ้าไฟปนอยู่
800-1000 HS1250AR-Alufix ทนอุณหภูมิได้สูงสุด ทนแสงยูวี กันน้ำและสารเคมีรวมถึงไอกรด ท่อลมร้อนสำหรับโรงไฟฟ้า ท่อลมร้อนที่มีกรดกัดแก้วปนอยู่