เมื่อทุกอย่างบนโลกล้วนขับเคลื่อนด้วยพลังงาน แล้วจะเกิดอะไรขึ้นหากพลังงานหมดโลก? ปัญหาด้านพลังงานของไทย คือ ผลิตพลังงานได้ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เราจึงต้องนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ ส่งผลให้งบประมาณด้านพลังงานสูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับมลพิษที่เกิดจากการบริหารจัดการผลิตไม่ถูกวิธี และอีกมากมายที่อยู่รอบตัว ซึ่งส่งสัญญาณเตือนให้เราแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา

พลังงานเป็นพื้นฐานสำคัญของทุกชีวิต การอนุรักษ์พลังงานจึงเป็นทางหนึ่งที่ “ทุกคน” ควรจะทำ ถึงแม้จะดูเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่เมื่อมีหนึ่งคนทำ ขยายไปเป็นระดับองค์กร ย่อมส่งผลกระทบเชิงบวกต่อประเทศอย่างแน่นอน

“การอนุรักษ์พลังงาน” คือ การผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดการอนุรักษ์พลังงานนอกจากจะช่วยลดปริมาณการใช้พลังงาน ซึ่งเป็นการประหยัด ค่าใช้จ่ายในกิจการแล้ว ยังจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากแหล่งที่ใช้และผลิตพลังงานด้วย

“พลังงาน” เป็นเรื่องสำคัญสำหรับมนุษย์ในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ พลังงานมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นพลังงานจากน้ำมัน พลังงานน้ำ พลังงานไฟฟ้า หรือกระทั่งจากถ่านหิน ยิ่งในยุคปัจจุบันนี้แล้ว ความต้องการในการใช้พลังงาน ยิ่งมีการเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกๆ ปี ตามจำนวนประชากร และการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ความต้องการในการใช้พลังงาน ก็จะสวนทางกับปริมาณของพลังงาน ที่เริ่มจะลดน้อยลง และมีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้น การประหยัดพลังงาน และการรู้จักใช้อย่างรู้คุณค่า จึงเป็นสิ่งที่ทุกหน่วยในสังคม มีความจำเป็นต้องช่วยกันอย่างเต็มที่ เพื่อให้พลังงานมีเพียงพอที่จะใช้ต่อไปในอนาคต จนกว่าจะสามารถหา หรือพัฒนาพลังงานรูปแบบอื่นๆ มาทดแทนพลังงานที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ โดยเฉพาะการพัฒนาพลังงานสะอาด อย่างเช่น พลังงานแสงอาทิตย์ หรือ พลังงานลม ให้สามารถใช้งานได้มากขึ้น จนเป็นพลังงานหลักได้

พลังงานมีจำกัด ในขณะที่ประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เช่นเดียวกับความต้องการของคนที่ไม่สิ้นสุด สภาวะขาดแคลนพลังงานจึงไม่ใช่เรื่องที่ดูห่างไกลอีกต่อไป  “การอนุรักษ์พลังงานคือหน้าที่ของทุกคน” การที่เราแต่ละคนช่วยกันอนุรักษ์พลังงานอาจจะเหมือนเป็นแค่หยดน้ำเล็กๆ แต่เมื่อหยดน้ำรวมตัวกันสุดท้ายก็สามารถกลายเป็นมหาสมุทรได้ แทนที่จะรอให้ปัญหาพลังงานทวีความรุนแรงขึ้น จะดีกว่าไหมถ้าวันนี้เราเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างเพื่อแก้ปัญหา

บริษัท นิวเทค อินซูเลชั่น จำกัด มีบริการแก้ปัญหาเกี่ยวกับความร้อนในอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยฉนวนประหยัดพลังงานที่มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ โดยช่างฉนวนที่มีฝีมือและประสบการณ์มายาวนาน พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำฉนวนที่เหมาะกับการใช้งานตามประเภทของอุปกรณ์หรือเครื่องจักรของลูกค้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

มีข้อสงสัยเพิ่มเติม หรือปรึกษาที่

Tel: 0-2583-7084 ; 0-2583-8035

Email: contact@newtechinsulation.com
Website: www.newtechinsulation.com
www.ntiheatprotection.com
www.ติดตั้งฉนวนกันความร้อน.com

Line: @newtechinsulation
Facebook: Newtech Thai