» orther

จะเกิดอะไรขึ้น หากพลังงานสูญสิ้นไปจากโลก ??

ภาวะวิกฤตด้านพลังงานมีความสำคัญเป็นอย่างมาก และเป็นเรื่องที่กำลังถูกกล่าวถึงมากที่สุด ทรัพยากรน้ำมันที่เหลืออยู่บนโลก มีปริมาณน้อยลงไปทุกที ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเผาไหม้เชื้อเพลิงเหล่านี้จะเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน การที่จะแก้ไขปัญหาด้านพลังงานที่มีอยู่จำกัดนี้ได้คือ การนำพลังงานทดแทนไปใช้ประโยชน์ เช่นนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่าย และลดปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมของโลก กล่าวได้ว่า พลังงานทดแทนเป็นพลังงานที่สามารถนำไปใช้ทดแทนพลังงานรูปแบบเดิมได้อย่างไม่มีขีดจำกัด พลังงานทดแทน คือ พลังงานที่นำมาใช้แทนน้ำมันเชื้อเพลิง มี 2 ประเภท ได้แก่ พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป เช่น ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ นิวเคลียร์ หินน้ำมัน และทรายน้ำมัน เป็นต้น และพลังงานที่ใช้แล้วสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้อีกเรียกว่า พลังงานหมุนเวียน ได้แก่ แสงอาทิตย์ ลม ชีวภาพ และน้ำ เป็นต้น เป็นพลังงานที่สะอาด ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญที่สุด เป็นพลังงานที่สะอาดไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ โดยส่วนใหญ่จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ พลังงานลม เป็นพลังงานจากธรรมชาติ ที่สะอาดและบริสุทธิ์ ใช้แล้วไม่มีวันหมดสิ้นไปจากโลก เช่น กังหันลม เป็นอุปกรณ์ที่สามารถนำพลังงานลมมาใช้เป็นประโยชน์ได้ โดยเฉพาะในการผลิตกระแสไฟฟ้า และในการสูบน้ำ พลังงานน้ำ การผลิตพลังงานจากน้ำ […]

อนุรักษ์พลังงานระดับสากล เพื่อช่วยโลกอย่างยั่งยืน

เมื่อทุกอย่างบนโลกล้วนขับเคลื่อนด้วยพลังงาน แล้วจะเกิดอะไรขึ้นหากพลังงานหมดโลก? ปัญหาด้านพลังงานของไทย คือ ผลิตพลังงานได้ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เราจึงต้องนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ ส่งผลให้งบประมาณด้านพลังงานสูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับมลพิษที่เกิดจากการบริหารจัดการผลิตไม่ถูกวิธี และอีกมากมายที่อยู่รอบตัว ซึ่งส่งสัญญาณเตือนให้เราแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา พลังงานเป็นพื้นฐานสำคัญของทุกชีวิต การอนุรักษ์พลังงานจึงเป็นทางหนึ่งที่ “ทุกคน” ควรจะทำ ถึงแม้จะดูเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่เมื่อมีหนึ่งคนทำ ขยายไปเป็นระดับองค์กร ย่อมส่งผลกระทบเชิงบวกต่อประเทศอย่างแน่นอน “การอนุรักษ์พลังงาน” คือ การผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดการอนุรักษ์พลังงานนอกจากจะช่วยลดปริมาณการใช้พลังงาน ซึ่งเป็นการประหยัด ค่าใช้จ่ายในกิจการแล้ว ยังจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากแหล่งที่ใช้และผลิตพลังงานด้วย “พลังงาน” เป็นเรื่องสำคัญสำหรับมนุษย์ในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ พลังงานมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นพลังงานจากน้ำมัน พลังงานน้ำ พลังงานไฟฟ้า หรือกระทั่งจากถ่านหิน ยิ่งในยุคปัจจุบันนี้แล้ว ความต้องการในการใช้พลังงาน ยิ่งมีการเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกๆ ปี ตามจำนวนประชากร และการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ความต้องการในการใช้พลังงาน ก็จะสวนทางกับปริมาณของพลังงาน ที่เริ่มจะลดน้อยลง และมีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้น การประหยัดพลังงาน และการรู้จักใช้อย่างรู้คุณค่า จึงเป็นสิ่งที่ทุกหน่วยในสังคม มีความจำเป็นต้องช่วยกันอย่างเต็มที่ เพื่อให้พลังงานมีเพียงพอที่จะใช้ต่อไปในอนาคต จนกว่าจะสามารถหา หรือพัฒนาพลังงานรูปแบบอื่นๆ มาทดแทนพลังงานที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ โดยเฉพาะการพัฒนาพลังงานสะอาด อย่างเช่น พลังงานแสงอาทิตย์ […]

NTI Energy-Saving & Heat Protection Jackets

Newtech Insulation Co., Ltd. | ผู้ผลิตและจำหน่ายฉนวนแบบถอดได้ -ฉนวนประหยัดค่าไฟฟ้า สำหรับฮีทเตอร์ เตาอบ เครื่องฉีดพลาสติค -ฉนวนกันความร้อน สำหรับท่อไอเสีย สตีมเทอร์ไบน์ แก๊สเทอร์ไบน์ -ฉนวนหน่วงการลามไฟ สำหรับ วาล์ว สเตรนเนอร์ อุปกรณ์ควบคุม -วัสดุคุณภาพจากเยอรมนี พร้อมวารันตีสินค้าและบริการหลังการขาย สอบถามข้อมูลหรือปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ T: 0-2583-7084 ; 0-2583-8035 E: contact@newtechinsulation.com L: @newtechinsulation

ฉนวนประหยัดพลังงาน ลดความร้อน ลดเสียงดัง

ฉนวนประหยัดพลังงาน ฉนวนประหยัดพลังงาน ของบริษัท นิวเทค อินซูเลชั่น จำกัด ช่วยในการลดพลังงาน ช่วยลดความร้อนอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม ช่วยลดเสียงดังของเครื่องจักร วัสดุที่ใช้ในการผลิตฉนวนประหยัดพลังงานนำเข้าจากประเทศเยอรมนี ออกแบบ ตัดเย็บ ประกอบ ติดตั้ง โดยผู้เชี่ยวชาญฉนวนประหยัดพลังงาน ที่มีประสบการณ์ในการติดตั้งฉนวนประหยัดพลังงาน ในวงการอุตสาหกรรม มาเป็นเวลาหลายปี รับประกันความพึงพอใจ ฉนวนประหยัดพลังงานของเรามีอายุการใช้งานที่ยาวนาน มีมาตรฐาน มีความสวยงาม จนเป็นที่ยอมรับในวงการอุตสาหกรรมของประเทศไทย และต่างประเทศ ที่สำคัญ ฉนวนประหยัดพลังงาน สามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย ในการประกอบธุรกิจได้อย่างแท้จริง สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 02-583-7084 หรือติดต่อ contact@newtechinsulation.com

Thermal Insulation

We import and distribute both needle mat and ceramic blanket which are using for 550C to 1600C applications. Needle mat is made in a costly manufacturing procedure that is entirely mechanical, in high-quality yarns that are free from the addition of bonding agents. Ceramic fiber blanket is accepted for its excellent property of fire-retardant works.