ฉนวนประหยัดพลังงานแบบถอดได้ มีส่วนประกอบอะไรบ้าง
ฉนวนประหยัดพลังงานแบบถอดได้ ประกอบด้วยวัสดุหลักดังต่อไปนี้
– ชั้นใน ได้แก่ผ้าหรือสแตนเลสฟอยล์ทนความร้อน หรือบางกรณีก็ใช้ตาข่ายสแตนเลสแทน
– ชั้นกลาง ได้แก่ฉนวนทนความร้อนที่ความหนาและความหนาแน่นตามอุณหภูมิหน้างาน
– ชั้นนอก ได้แก่ผ้าทนความร้อนเคลือบเทฟล่อนหรืออลูมิไนซ์สะท้อนความร้อน
– เย็บด้วยด้ายเคฟล่าร์ทนความร้อนเสริมลวดสแตนเลส
– อาจมีวัสดุอื่นร่วมด้วยเช่น ตาข่ายสแตนเลส ผ้าป้องกันไฟฟ้าสถิต ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหน้างาน
ฉนวนประหยัดพลังงานสามารถลดค่าพลังงานลงได้ร้อยละเท่าไร
จากผลการคำนวณที่นำมาบันทึกเป็นสถิติในช่วงเวลา 5-6 ปี พบว่าฉนวนประหยัดพลังงานสามารถลดค่าไฟฟ้าหรือค่าเชื้อเพลิงลงได้ตั้งแต่ร้อยละ 20-45 ต่อเครื่องต่อปี ขึ้นอยู่กับประเภทเครื่องจักรและเงื่อนไขการใช้งาน แต่ที่มีจุดคืนทุนเร็วสุดส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องฉีดพลาสติค (plastic injection machine) ที่ต้องทำงานในห้องปรับอากาศ รองลงมาได้แก่เครื่องอบชิ้นงานอย่าง reflow และ wave (dipping) soldering machineเป็นต้น
ฉนวนกันความร้อนแบบถอดได้มีอายุการใช้งานนานเท่าไร
อายุการใช้งานของฉนวนกันความร้อนแบบถอดได้จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งานเป็นหลัก แต่ส่วนใหญ่หากเป็นงานที่อยู่ในอาคารและไม่มีการถอดใส่บ่อย (มากกว่า 2-4 ครั้งต่อปี) จะมีอายุการใช้งานโดยเฉลี่ย 3-4 ปี แต่หากเป็นงานฉนวนที่ต้องอยู่กับวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงมากๆอย่างเทอร์โบหรือท่อไอเสียจากเครื่องจักรที่ใช้พลังงานก๊าซ ก็จะอยู่ที่ประมาณ 12-18 เดือน
มีการคำนวณผลการประหยัดพลังงานก่อนและหลังการติดตั้งเพื่อหาจุดคุ้มทุนหรือไม่
มีค่ะ แผนกบริการเทคนิคของ นิวเทค อินซูเลชั่น สามารถคำนวณผลการประหยัดพลังงานก่อนและหลังการติดตั้งฉนวนให้กับทางลูกค้าก่อนการตัดสินใจ ซึ่งจะทำให้ลูกค้ามีข้อมูลในการวางแผนและเตรียมงบประมาณในแต่ละโครงการได้ นอกจากนั้นยังนำผลการประหยัดพลังงานนี้ไปเป็นข้อมูลสำหรับเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงาน ของกระทรวงพลังงานได้อีกด้วย
มีบริการออกแบบพร้อมติดตั้งหรือว่าทางหน้างานต้องออกแบบและติดตั้งเอง
หากหน้างานมีแบบและทีมงานติดตั้งทางเราสามารถทำงานตามแบบที่ส่งมาและจัดส่งให้ได้ทันที แต่หากต้องการให้ทางเราเข้าไปให้คำแนะนำหรือออกแบบให้พร้อมทำการติดตั้งด้วย ก็จะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการเทคนิคเข้าไปพบลูกค้าที่หน้างานเพื่อรับทราบความต้องการและออกแบบร่วมกัน เมื่องานผลิตเสร็จเรียบร้อยก็จะมีบริการเข้าไปติดตั้งพร้อมแนะนำวิธีการบำรุงรักษาและยืดอายุการใช้งานฉนวนให้กับผู้ใช้งานต่อไป