ฉนวนลดเสียงดังของทาง NTI มีหลักการทำงานอย่างไร
ฉนวนลดเสียงดังที่ทางเราออกแบบจะมีช่องเล็กๆให้เสียงผ่านเข้ามาด้านในฉนวนลดเสียง ที่มีชั้นต่างๆกันเพื่อกระจายคลื่นเสียงให้ไปกระทบกับแผ่นดักเสียงที่อยู่ด้านในฉนวนอีกที กระบวนการนี้จะทำให้คลื่นเสียงถูกดูดซับ (sound absorption) ผ่านฉนวนและออกมาด้านนอกจนมีความถี่ลดลง ตามที่ได้รับการออกแบบไว้
สามารถลดเสียงดังลงได้ร้อยละเท่าไร
สามารถลดเสียงดังลงได้ร้อยละ 12-18 โดยเฉลี่ย หรือประมาณ 12-18 dBจากเสียงดังของพัดลมดูด (blower) เครื่องย่อยเศษพลาสติค (plastic-reusable machine) ห้องเกียร์ (transmission control) ที่ทางเราได้ทำผ่านมา
ฉนวนลดเสียงแบบนี้ มีข้อจำกัดด้านใดบ้าง
ฉนวนลดเสียงแบบนี้เหมาะสำหรับติดตั้งกับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้มีการซ่อมบำรุง (ถอด/ใส่) บ่อย
ลักษณะงานประเภทใด ที่เหมาะกับฉนวนลดเสียงแบบถอดได้
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงที่มีเสียงดังสูงกว่าค่ามาตรฐาน (สูงกว่า 85dB) สามารถใช้กับฉนวนลดเสียงดังได้ทั้งสิ้น
การบำรุงรักษาฉนวนลดเสียงดัง ยุ่งยากหรือไม่
ไม่ยุ่งยากค่ะ แค่ระวังไม่ให้โดนของมีคมหรือสารเคมีที่เป็นกรดรุนแรง ก็สามารถใช้งานได้นานหลายปี เพราะคราบน้ำมันหรือฝุ่นที่เกาะอยู่บนผิวฉนวนลดเสียง สามารถเช็ดหรือทำความสะอาดได้เหมือนอุปกรณ์ทั่วไป