ถุงกรองฝุ่นทนความร้อนของทาง NTI ใช้วัสดุอะไรในการตัดเย็บ
ถุงกรองฝุ่นทนความร้อนของทาง NTI ตัดเย็บจากผ้าทนความร้อนหลายชนิด ทั้งผ้าใยแก้วชนิด E-glass เคลือบ PTFE (Teflon) ผ้านอแม็กซ์(Nomex) ผ้า P84
ทาง NTI ได้จำหน่ายถุงกรองฝุ่นทนความร้อนให้กับอุตสาหกรรมใดบ้าง
อุตสาหกรรมโรงหล่อและเตาหลอมอลูมิเนียม รวมถึงอุตสาหกรรมพลาสติค
อายุการใช้งานของถุงกรองฝุ่นทนความร้อนอยู่ที่เท่าไร
อายุการใช้งานของถุงกรองฝุ่นทนความร้อนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 6-12 เดือน ขึ้นอยู่กับชนิดของฝุ่น
หากจะขอตัวอย่างถุงกรองฝุ่นขนาดต่างๆจะได้หรือไม่
หากจะขอตัวอย่างถุงกรองฝุ่นสามารถติดต่อได้ที่ฝายขายได้โดยตรง
นอกจากถุงกรองฝุ่นทนความร้อนแล้ว รับตัดเย็บถุงกรองฝุ่นประเภทใดอีกบ้าง
นอกจากถุงกรองฝุ่นทนความร้อนแล้ว ทางเรายังรับตัดเย็บถุงกรองฝุ่นที่ใช้งานทั่วไปเช่น ซีเมนต์ผง ไม้ สี และสินค้าทางการเกษตร