ใครเป็นผู้ออกใบรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า
รายละเอียดความปลอดภัยของสินค้าหรือ Material Safety Data Sheet (MSDS) จะออกให้โดยผู้ผลิตจากต่างประเทศตามสินค้าแต่ละรายการที่ทางเรานำเข้ามาจำหน่าย สำหรับรายงานผลการทดสอบสินค้าแต่ละรายการ ทางเราได้จัดส่งไปทดสอบคุณสมบัติการลามไฟและอุณหภูมิใช้งานของผ้าแต่ละชนิดกับทาง Hamm Research ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้หรือลูกค้าอีกทางหนึ่ง
หากต้องการขอใบรับรองผลการทดสอบคุณสมบัติของสินค้า สามารถให้ได้หรือไม่
หากต้องการขอใบรับรองผลการทดสอบคุณสมบัติของสินค้า สามารถติดต่อผู้แทนขายของทางบริษัทฯได้ค่ะ
ใบรับรองความปลอดภัยของสินค้า (MSDS) บอกอะไรแก่ผู้ใช้บ้าง
ใบรับรองความปลอดภัยของสินค้า (MSDS) สำหรับฉนวนและผ้าทนความร้อนส่วนใหญ่ จะระบุเกี่ยวกับ ชื่อสินค้า รหัสสินค้า ส่วนประกอบหลักที่นำมาใช้ผลิตหรือประเภทกลุ่มของสารเคมี โรงงานและประเทศผู้ผลิต คุณสมบัติเบื้องต้นเกี่ยวกับสุขอนามัยและการลามไฟ รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ต้องสวมใส่เมื่อจับต้องหรือสัมผัสกับสินค้านั้น ที่สำคัญคือวิธีการกำจัดหรือทิ้งอย่างถูกวิธี
ใบรับรองผลการทดสอบคุณสมบัติของสินค้า ใช้มาตรฐานอะไรในการทดสอบ
ใบรับรองผลการทดสอบคุณสมบัติของสินค้าของทางเรา ใช้มาตรฐานASTM และ DIN ในการทดสอบ
ทาง NTI มีการรับประกันคุณสมบัติของสินค้าเมื่อนำไปใช้งานหรือไม่ อย่างไร
สินค้าที่ตัดเย็บตามแบบมีการรับประกันคุณภาพสินค้าและฝีมือในการผลิตค่ะ สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเรื่องการรับประกันและเงื่อนไขได้ที่ฝ่ายขายหรือทางผู้แทนจำหน่ายของทาง NTI ได้โดยตรง